กลับหน้าหลัก 

 

ภาพถ่ายผลงานอัพเดท 2558

 

 embarassed ร้านจำหน่ายของฝาก เชียงใหม่บอลลูน พาร์ค อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

 embarassed ร้านบิวตี้ช็อฟ คุณนอม อ.แม่สาย จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

 embarassed ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าของใช้แม่และเด็ก I.S. Baby Shop อ.เมือง จ.ภูเก็ต embarassed

 

 

 

  

 

 embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณกล้า อ.เชียงคำ จ.พะเยา embarassed

 

 

 

  

 

 embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องประดับคุณกิ๊ฟ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

 embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องประดับจิวเวอร์รี่ คุณจู ร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedศูนย์รวมของใช้จิปาถะ คุณปิยะ อ.เมือง จ.ลำปาง embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedร้านจำหน่ายเครื่องเขียน สวนหนังสือ อ.เทิง จ.เชียงรายembarassed

 

 

 

  

 

 embarassedร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ มีดี อ.เทิง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

 embarassedร้านขายของฝากคุณลิซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

  

embarassed ไร่บุญรอดบริวเวอร์รี่ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า คูรุ่งเรือง อ.ปง จ.พะเยา embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณสาคร อ.ขุนตาล จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทคุณบิ๊ก อ.ปัว จ.น่าน embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน นานาเครื่องเขียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

embarassed ศูนย์จำหน่ายอาหารสัตว์ เพ็ทมอลล์ อ.เมือง จ.เชียงรายembarassed

 

 

 

  

embarassed ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ คุณเค็ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายกล้องวงจร ร้านOK.คอม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายทอง คุณปุ๋ย สปป.ลาว embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายของฝากและของที่ระลึก คุณภัทรวดี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณเสรี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณลำดวล อ.งาว จ.ลำปาง embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ทและศูนย์อาหาร  คุณสุมาลี อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณสุพจน์ ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า embarassed

 

 

 

  

 

 

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณธัญญารัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

embarassed ร้านมินิมาร์ทและจิปาถะ เจ๊หมวย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายกล้องวงจร แชท108 คุณนพดล อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท คุณป๊อป อ.บ้านธิ จ.ลำพูน embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ คุณวีรศักดิ์ อ.เมือง จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassed เคาน์เตอร์ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed สหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา  embarassed

 

 

 

  

 

 

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท ร้านปัญญาซุปเปอร์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายอาหารเจ เทวาเจมาร์ท อ.ลี้ จ.ลำพูน embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คุณโบว์ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายมือถือและอุปกรณ์ไอที คุณสุนารี อ.เมือง จ.ลำปาง embarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านจำหน่ายของฝาก คุณภัทรวดี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย embarassed

 

 

 

  

 

embarassedสำนักงานสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยาembarassed

 

 

 

  

 

embarassedสำนักงานสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยาembarassed

 

 

 

  

 

embarassedร้านมินิมาร์ท คุณวาสนา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายembarassed

 

 

 

  

 

embarassedร้านมินิมาร์ท คุณพินิจ ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่าembarassed

 

 

 

  

 

embarassed ร้านมินิมาร์ท สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางembarassed

 

 

 

  

embarassedร้านมินิมาร์ท คุณรักษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ embarassed

 

 

 

  

embarassedร้านขายยา คุณพิทักษ์ อ.เชียงคำ จ.พะเยาembarassed

 

 

 

  

laughingร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่laughing

 

  

laughingร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กิจเจริญ อ.ป่าแดด จ.เชียงรายlaughing

 

laughingร้านจำหน่ายเสื้อผ้า คุณธีรชนม์  อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่laughing

 

  

ร้านจำหน่ายซีดี ดีวีดี  คุณต๋อง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

  

   สมาคมฯ สหกรณ์ อ.เทิง จ.เชียงราย  

 

ร้านมินิมาร์ท คุณอ้อย อ.เมือง จ.เชียงราย 

 ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค์ คุณกรรณิการ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 ร้านจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์เนม คุณหลุยส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

ร้านขายยา คุณส้ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

  

 ร้านขายนมผงและของใช้เด็ก คุณกวิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

ร้านขายเสื้อผ้า คุณอาหยิน ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

 

 

ร้านขายยา คุณทิพกมล อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

ร้านจำหน่ายนาฬิกา-แว่นตาเชียงของการแว่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย

   

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก คุณลิซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

  ศูนย์กระจายสินค้า วีเคจี อ.เมือง จ.แพร่

 

ร้านขายยาคุณเคื้อ อ.เมือง จ.พะเยา

 

ร้านขายเสื้อผ้า คุณอาร์ท อ.พาน จ.เชียงราย

 

ร้านมินิมาร์ท คุณสัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

ร้านเครื่องเขียน คุณเล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

ร้านมินิมาร์ท คุณตั้ม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

 

ร้านมินิมาร์ท คุณบัณฑร อ.เมือง จ.ลำปาง 

 

ร้านมินิมาร์ท คุณปุณิกา อ.เมือง จ.ลำปาง

 

ร้านมินิมาร์ท&จิปาถะ คุณประนอม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 

ร้านมินิมาร์ทBCS อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

ร้านมินิมาร์ท คุณธรรม อ.เมือง จ.เชียงราย

 

ร้านมินิมาร์ท คุณจินตนา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

ร้านจำหน่ายอาหารสัตย์ คุณทอง อ.เมือง จ.พะเยา

 

 

ร้านเครื่องสำอางค์ คุณวชิระ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

ร้านมินิมาร์ท คุณเจี๊ยบ อ.เทิง จ.เชียงราย

 

ร้านมินิมาร์ท คุณประดิษฐ์ อ.พาน จ.เชียงราย

 

ทีโอที อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 

ร้านอั๊ยย่ะ คุณอัจฉรา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ร้านขายเสื้อผ้า คุณกี้ ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

 

ร้านขายเครื่องครัว เจียงฮะ กาดหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ร้านยา คุณคมนวุฒิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ร้านมินิมาร์ท คุณบอย อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 

ร้านมินิมาร์ท คุณศักดิ์ชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

 

ร้านมินิมาร์ท&เครื่องสำอางค์ คุณพงษ์ดนัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ร้านมินิมาร์ท ส.พูนทรัพย์ อ.เวียงสา จ.น่าน

 

ร้านกาแฟแอนด์เบเกอร์รี่ บ้านไออุ่น อ.ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย

 

ร้านเบเกอร์รี่ อาร์ตแอนด์ออยล์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

 

 ร้านจำหน่ายมือถือ อี่ซี่โมบาย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

 

       

ร้านกาแฟ&เบเกอร์รี่ คุณหยก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

                                                 

   

ร้านเครื่องสำอางค์โมคอสเมติค(มดบิวตี้) อ.เมือง จ.เชียงราย

 

                               

           

ร้านมินิมาร์ท คุณไวยฑูรย์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด 

กศน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

พ่อหลวงชัยวัฒ์ บ้านกิ่วสะไต อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

 

ร้านมินิมาร์ท คุณ อาริน แม่สลองใน จ.เชียงราย


 

ประตูออโต้ คุณอาเหมย ประเทศ พม่า  

 

คุณลี ประเทศลาว 

 

คุณชาตรี เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง

 

ร้าน บอลมินิมาร์ท ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

 

งานคุณ ณัฐ ต.แม่คำ อ.แม่จัน

 

ร้านคลังเครื่องเขียน ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

โกดังธนพิริยะ เชียงราย 

 

กลับหน้าหลัก 

กลับหน้าหลัก 


  

 

                    

 

 

 

 กลับหน้าหลัก