กิจกรรมเพื่อสังคม

หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท ร่วมกับ สมาคมศิริกรณ์บรรเทาสาธารณภัย
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย

                      

                               

   


หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท ได้ส่งมอบตู้แช่เครื่องดื่มและน้ำดื่ม ให้กับ 
"สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย"

                      

                         


หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท ร่วมสนับสนุนขนมและทุนการศึกษาสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

                      

               


หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการทำถุงผ้าเพื่อแจกฟรี!!
สำหรับลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าที่ ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท
หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท ได้ส่งมอบตู้แช่เครื่องดื่มและน้ำดื่ม ให้กับ
"สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย" ณ ศาลากลางจังหวัด

      

หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท มอบอุปกรณ์กีฬา ชั้นวางหนังสือ รองเท้า เสื้อผ้าฯลฯ
ให้กับเด็กนักเรียน ตามโรงเรียนที่ห่างไกล ในจังหวัดเชียงราย


      

 

           

 

         

 

กลับหน้าหลัก 


  

 

                    

 

 

 

 กลับหน้าหลัก