กิจกรรมเพื่อสังคม

 


หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท ได้ส่งมอบตู้แช่เครื่องดื่มและน้ำดื่ม ให้กับ
"สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย" ณ ศาลากลางจังหวัด

      

หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท มอบอุปกรณ์กีฬา ชั้นวางหนังสือ รองเท้า เสื้อผ้าฯลฯ
ให้กับเด็กนักเรียน ตามโรงเรียนที่ห่างไกล ในจังหวัดเชียงราย


      

 

           

 

         

 

กลับหน้าหลัก 

         

 

  

 

 

 

 

 

 กลับหน้าหลัก